Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschade en risicoanalyse

 

planschaderisicoanalysevoorbeeldplanschaderisicoanalyseplanschaderisicoanalysevoorbeeld

Planschaderisicoanalyse voorbeeld

Een planschaderisicoanalyse voorbeeld is de inventarisatie van de belanghebbenden in een planschade situatie, bijvoorbeeld de omwonenden, die door de nieuwe ontwikkeling mogelijk planschade ondervinden vanwege een planologische verslechtering.

In dit voorbeeld kan een planschaderisicoanalyse meer inzicht geven in de risico's die een gemeente, projectontwikkelaar, particulier of agrarisch ontwikkelaar neemt als deze het plan verder in deze vorm ontwikkelt. Als voorbeeld kan de uitkomst van een planschaderisicoanalyse ook zijn dat het plan wordt aangepast zodat het risico op planschade aanmerkelijk afneemt.

Dienstverlening bij planschaderisicoanalyse

Bent u gemeente, projectontwikkelaar, agrarisch ondernemer of wilt u als particulier uw eigen woning bouwen? Onderstaand treft u onze dienstverlening voor planschaderisicoanalyse aan:

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten
Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars
Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling
Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Wilt u een offerte ontvangen? U kunt uw project aan ons per e-mail voorleggen (t.a.v. drs. ing. Robrecht Heukers) door projectinformatie toe te zenden aan info@planschaderisicoanalyse.nl.

Bij planschaderisicoanalyse.nl brengen wij pas kosten in rekening nadat wij in overleg met u een offerte hebben toegezonden en u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.Veelgestelde vragen

 

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten

Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact