Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschaderisicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschaderisicoanalyse bij het bouwen van uw eigen woning

Als u uw eigen woning wilt bouwen in particulier opdrachtgeverschap wilt u graag weten welke risico u loopt. Een van de risico's bij het bouwen van uw eigen woning is het planschaderisico. Bijvoorbeeld als bij de particuliere ontwikkeling tussen u en de gemeente een planschadeovereenkomst wordt opgesteld waarmee eventuele planschadeclaims van omwonenden mogelijk op u verhaald kunnen worden.

Voorafgaand aan de planologische mutatie kunt u als particuliere opdrachtgever met deze informatie nagaan of het mogelijk is de plannen te passen en daarmee de planschade te beperken. Daarnaast willen gemeenten vaker door steeds actiever risicomanagement een planschadeovereenkomst (anterieure overeenkomst) sluiten met u als particuliere opdrachtgever voorafgaand aan het te nemen planologische besluit of de planschade op u als initatiefnemer verhalen via de verleende vergunning.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschaderisicoanalyse met NVM Register Taxateurs. Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 15 jaar ervaring met planschaderisicoanalyse in het beoordelen van planschaderisico voor partijen.

Een planschaderisicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling. De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschaderisicoanalyse

Wij kunnen voor u bij particulier opdrachtgeverschap een planschaderisicoanalyse opstellen. Ook is het mogelijk een second opinion uit te voeren op een planschaderisicoanalyse die reeds voor uw project is opgesteld.

Bij het opstellen van de verhaalsovereenkomst (planschadeovereenkomst) kunnen wij u van juridisch advies dienen. Ook is het mogelijk om samen met u na te gaan wat de mogelijke maatregelen zijn om het planschaderisico in uw plan te verminderen en daarmee voor u als projectontwikkelaar eventuele planschadeclaims te kunnen beperken.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Wilt u een offerte met de planschaderisicoanalyse kosten voor uw plan ontvangen?

Neem dan direct contact op door uw project vrijblijvend aan ons voorleggen. U kunt ons een e-mail toesturen met een korte projecttoelichting van enkele zinnen. Ons e-mailadres is: info@planschaderisicoanalyse.nlVeelgestelde vragen

 

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten

Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact