Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschaderisicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten

Als gemeente wilt u graag weten welke risico's u bij planontwikkeling loopt. Een planschaderisicoanalyse kan hierbij nuttig zijn.

Met de bevindingen uit de planschaderisicoanalyse kunt u wellicht beter inschatten of het verstandig is om het planschaderisico te beperken door een planschadeovereenkomst aan te gaan of kunt u door wijzigingen in de plannen het planschaderisico verminderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschaderisicoanalyse met NVM Register Taxateurs. Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 15 jaar ervaring met planschaderisicoanalyse in het beoordelen van planschaderisico voor partijen.

Een planschaderisicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling. De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschaderisicoanalyse

Wij kunnen voor u als gemeente een planschaderisicoanalyse opstellen.

Ook is het mogelijk een second opinion uit te voeren op een planschaderisicoanalyse die in opdracht van de projectontwikkelaar voor de nieuwe planologische ontwikkeling is opgesteld. Daarnaast is het mogelijk samen met de gemeente na te gaan wat de mogelijke planologische maatregelen zijn om planschade voor bedrijven en omwonenden in de omgeving te verminderen en daarmee proactief de mogelijk optredende planschade te verminderen.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Wilt u een offerte met de planschaderisicoanalyse kosten voor uw plan ontvangen?

Neem dan direct contact op door uw project vrijblijvend aan ons voorleggen. U kunt ons een e-mail toesturen met een korte projecttoelichting van enkele zinnen. Ons e-mailadres is: info@planschaderisicoanalyse.nlVeelgestelde vragen

 

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten

Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact