Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschade en risicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschaderisicoanalyse bij planontwikkeling

Als initiatiefnemer wilt u graag weten welke risico's u bij planontwikkeling loopt. Een van de risico's bij planontwikkeling is het planschaderisico. Op basis van de bevindingen uit de planschaderisicoanalyse kunt u een inschatting maken van de mogelijke planschade.

Voorafgaand aan de planologische mutatie kunt u met deze informatie nagaan of het mogelijk is de plannen te passen en daarmee de planschade te beperken. Daarnaast willen gemeenten vaker door steeds actiever risicomanagement een planschadeovereenkomst (anterieure overeenkomst) sluiten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het te nemen planologische besluit of de planschade op u als initatiefnemer verhalen via de verleende vergunning.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschaderisicoanalyse met NVM Register Taxateurs. Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 15 jaar ervaring met planschaderisicoanalyse in het beoordelen van planschaderisico voor partijen. Daarnaast werken wij door heel Nederland en hebben daardoor geen lokale belangen.

Een planschaderisicoanalyse bestaat uit zowel uit een juridische en taxatietechnische beoordeling. De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschaderisicoanalyse

Bent u gemeente, projectontwikkelaar, agrarisch ondernemer of wilt u als particulier uw eigen woning bouwen? Onderstaand treft u onze dienstverlening voor planschaderisicoanalyse aan:

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten
Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars
Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling
Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Wilt u een offerte ontvangen? U kunt uw project geheel vrijblijvend aan ons voorleggen door een e-mail (t.a.v. drs. ing. Robrecht Heukers) te sturen aan info@planschaderisicoanalyse.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.Veelgestelde vragen

 

Planschaderisicoanalyse voor gemeenten

Planschaderisicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschaderisicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschaderisicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact