Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschade en risicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschade risicoanalyse voor projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar wilt u graag weten welke risico's u bij planontwikkeling loopt. Een van de risico's bij planontwikkeling is het planschade risico.

Op basis van de bevindingen uit de planschade risicoanalyse kunt u een inschatting maken van de mogelijke planschade.

Daarnaast willen gemeenten vaker door steeds actiever risicomanagement een planschadeovereenkomst sluiten met de projectontwikkelaar voorafgaand aan het te nemen planologische besluit.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschade risicoanalyse met NVM Register Taxateurs.

Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 10 jaar ervaring met planschade risicoanalyse in het beoordelen van planschade risico voor partijen.

Een planschade risicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling.

De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschade risicoanalyse

Wij kunnen voor u als projectontwikkelaar een planschade risicoanalyse opstellen. Ook is het mogelijk een second opinion uit te voeren op een planschade risicoanalyse die reeds voor uw project is opgesteld.

Bij het opstellen van de verhaalsovereenkomst (planschadeovereenkomst) kunnen wij u van juridisch advies dienen.

Ook is het mogelijk om samen met u na te gaan wat de eventuele maatregelen zijn om het planschade risico in uw plan te verminderen en daarmee voor u als projectontwikkelaar eventuele planschade claims te kunnen beperken.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

U kunt kosteloos uw project aan ons per e-mail (t.a.v. drs. ing. Robrecht Heukers) voorleggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden aan info@planschaderisicoanalyse.nl.

Veelgestelde vragen

 

Planschade risicoanalyse voor gemeenten

Planschade risicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschade risicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschade risicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact