Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschade en risicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschade risicoanalyse voor gemeenten

Als gemeente wilt u graag weten welke risico's u bij planontwikkeling loopt. Een planschade risicoanalyse kan hierbij nuttig zijn.

Met de bevindingen uit de planschade risicoanalyse kunt u wellicht beter inschatten of het verstandig is om het planschaderisico te beperken door een planschadeovereenkomst aan te gaan of kunt u door wijzigingen in de plannen het planschade risico verminderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschade risicoanalyse met NVM Register Taxateurs.

Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 10 jaar ervaring met planschade risicoanalyse in het beoordelen van planschade risico voor partijen.

Een planschade risicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling.

De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschade risicoanalyse

Wij kunnen voor u als gemeente een planschade risicoanalyse opstellen.

Ook is het mogelijk een second opinion uit te voeren op een planschade risicoanalyse die in opdracht van de projectontwikkelaar voor de nieuwe planologische ontwikkeling is opgesteld.

Daarnaast is het mogelijk samen met de gemeente na te gaan wat de mogelijke planologische maatregelen zijn om planschade voor bedrijven en omwonenden in de omgeving te verminderen en daarmee proactief de mogelijk optredende planschade te verminderen.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

U kunt kosteloos uw project aan ons per e-mail (t.a.v. drs. ing. Robrecht Heukers) voorleggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden aan info@planschaderisicoanalyse.nl.

Veelgestelde vragen

 

Planschade risicoanalyse voor gemeenten

Planschade risicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschade risicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschade risicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact