Planschaderisicoanalyse.

Deskundige adviseurs bij planschade en risicoanalyse

 

planschaderisicoplanschaderisicoanalyserisicoanalyseplanschade

Planschade risicoanalyse bij het bouwen van uw eigen woning

Als u uw eigen woning wilt bouwen in particulier opdrachtgeverschap wilt u graag weten welke risico´s u loopt. Een van de risico's bij het bouwen van uw eigen woning is het planschade risico.

Bijvoorbeeld als bij de particuliere ontwikkeling tussen u en de gemeente een planschadeovereenkomst wordt opgesteld waarmee eventuele planschadeclaims van omwonenden mogelijk op u verhaald kunnen worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij werken voor u als planontwikkelaar bij planschade risicoanalyse met NVM Register Taxateurs.

Deze NVM Register Taxateurs hebben minimaal 10 jaar ervaring met planschade risicoanalyse in het beoordelen van planschade risico voor partijen.

Een planschade risicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling.

De NVM Register Taxateurs beschikken om die reden over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Dienstverlening bij planschade risicoanalyse

Wij kunnen voor u bij particulier opdrachtgeverschap een planschade risicoanalyse opstellen. Ook is het mogelijk een second opinion uit te voeren op een planschade risicoanalyse die reeds voor uw project is opgesteld.

Bij het opstellen van de verhaalsovereenkomst (planschadeovereenkomst) kunnen wij u van juridisch advies dienen.

Ook is het mogelijk om samen met u na te gaan wat de mogelijke maatregelen zijn om het planschade risico in uw plan te verminderen en daarmee voor u als projectontwikkelaar eventuele planschade claims te kunnen beperken.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

U kunt kosteloos uw project aan ons per e-mail (t.a.v. drs. ing. Robrecht Heukers) voorleggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden aan info@planschaderisicoanalyse.nl.

Veelgestelde vragen

 

Planschade risicoanalyse voor gemeenten

Planschade risicoanalyse voor projectontwikkelaars

Planschade risicoanalyse bij agrarische ontwikkeling

Planschade risicoanalyse bij particulier opdrachtgeverschap

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Contact